Sản Phẩm

TOP 10 XU HƯỚNG VÀ SÁNG CHẾ MỸ PHẨM 2023

TOP 10 XU HƯỚNG VÀ SÁNG CHẾ MỸ PHẨM 2023

15/09/2023

Are you curious about which cosmetics trends & startups will soon impact your business? Explore our in-depth industry research on 2 400+ cosmetics startups & scaleups and get data-driven insights into technology-based solutions in our Cosmetics Innovation Map! The COVID pandemic negatively affected the cosmetics industry, lowering product sales. However, rapid growth in technology integration […]

NHẬP KHẨU THUỐC HIẾM, THUỐC CHƯA ĐƯỢC CẤP GIẤY LƯU HÀNH

NHẬP KHẨU THUỐC HIẾM, THUỐC CHƯA ĐƯỢC CẤP GIẤY LƯU HÀNH

Sản Phẩm - 15/09/2023

Các loại hồ sơ đăng ký nhập khẩu thuốc không có giấy phép lưu hành (giấy chứng nhận lưu hành) tại Việt Nam LUẬT DƯỢC PHẨM 2016 Điều 60. Thuốc, nguyên liệu làm thuốc được phép xuất khẩu, nhập khẩu Thuốc chưa có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được phép nhập khẩu […]

NHỮNG ĐIỂM MỚI TT ĐĂNG KÝ VÀ LƯU HÀNH THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC

NHỮNG ĐIỂM MỚI TT ĐĂNG KÝ VÀ LƯU HÀNH THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC

Sản Phẩm - 15/09/2023

(LSVN) – Ngày 05/9/2022, Bộ Y tế ban hành Thông tư 08/2022/TT-BYT quy định về việc đăng ký lưu hành thuốc và nguyên liệu làm thuốc với nhiều điểm mới. Đơn giản hoá thủ tục hành chính trong đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc. 1. Thứ nhất, quy định áp dụng công nghệ thông […]