Về chúng tôi

Về Nam Giang Pharma

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ:

1. Tư vấn

Phạm vi tư vấn bao gồm các vấn đề về pháp lý, các quy định, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến các sản phẩm chúng tôi cung cấp dịch vụ cấp phép và các ý tưởng giải pháp giúp phát triển doanh nghiệp của bạn

2. Đăng ký giấy phép sản phẩm

Sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thiết bị y tế, các sản phẩm khác trong ngành chăm sóc sức khỏe

3. Kết nối doanh nghiệp dược

Ngoài phạm vi dịch vụ tư vấn và cấp phép sản phẩm, chúng tôi mong muốn giúp công ty bạn kết nối với các đối tác giúp phát triển sản phẩm và dịch vụ của bạn.

 PHƯƠNG THỨC
Hãy gửi email cho chúng tôi vào địa chỉ mailnguyenhuongdkh@gmail.com và đánh số dịch vụ bạn muốn cung cấp. Hoặc Liên Hệ Hotline: 0911.340.709 Chúng tôi sẽ phản hồi bạn 24h/7. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân như CMND, giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc ký thỏa thuận hợp tác.